» Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.szron.eu, jest prowadzony przez firmę:
P.H.U. SZRON Grzegorz Zieliński, z siedzibą ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź, posiadającą nr NIP: 725-103-64-01, REGON: 471612416
ORGAN REJESTRUJĄCY: PREZYDENT MIASTA ŁODZI
i zwany jest dalej „SPRZEDAWCĄ”

Biuro Obsługi Klienta: tel.:(42) 279-40-96 (poniedziałek – piątek 9-17)
E-mail: sklep@szron.eu

§1 Warunki realizacji zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.szron.eu, na której można składać zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli zamawiający, zwany dalej „KLIENTEM” zaakceptuje podczas jego składania niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia z podaniem wszelkich niezbędnych danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym tj. numer telefonu, adres e-mail.
 4. Informacja potwierdzająca złożenie zamówienia przesyłana jest automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Potwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia, a w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień oraz płatnych przy odbiorze – także telefoniczną.
 6. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM” jest wysyłany na adres podany przez „KLIENTA” jako adres dostawy. KLIENT może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia PRODUKTU.
 7. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, firm spedycyjnych, Poczty Polskiej.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione PRODUKTY będą dostępne. Jeśli któregokolwiek z zamówionych PRODUKTÓW nie ma w magazynie, SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KLIENTA i poprosi o podjęcie decyzji co do realizacji pozostałej części zamówienia. KLIENT ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego PRODUKTU lub anulowania całego zamówienia. W przypadku braku informacji od KLIENTA co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne PRODUKTY zostaną wysłane do KLIENTA.
 9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto SPRZEDAWCY.
 10. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, która jest doręczona KLIENTOWI razem z PRODUKTEM lub przesyłana oddzielną przesyłka listowną.
 11. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o KLIENCIE rozumieć przez to należy:
  • a) konsumenta, za którego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • b) osobę fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jednak tylko w zakresie wskazanym w Kodeksie cywilnym oraz Ustawę o prawa konsumenta,
 12. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa PRZEDSIĘBIORCY rozumieć przez to należy osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą organy państwowe, organu jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzielone jednostki organizacyjne.
 13. Postanowienia niniejszego regulaminu stosujemy odpowiednio DO PRZEDSIĘBIORCÓW tylko w sytuacji, w której jest to wskazane bezpośrednio w treści regulaminu, w tym zwłaszcza zastosowanie mają: §1 Warunki realizacji zamówienia, §2 (Ceny), §3 ( Modyfikacje w zamówieniu), §4 (Czas realizacji zamówień), §5 (Formy płatności i dostawy), §9 (Dane osobowe), §10 (Odpowiedzialność SPRZEDAWCY), §11 (Postanowienia końcowe) §12 (Warunki świadczeń usług elektronicznych).

§2 Ceny

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.szron.eu  wyrażone są w złotych polskich. Wszystkie  ceny są cenami netto. Dla ułatwienia podawane są również ceny brutto zawierające podatek VAT.
 2. Podane ceny obowiązują wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.szron.eu i mogą się one różnić od cen obowiązujących w stacjonarnym punkcie sprzedaży
 3. Ceny podane w sklepie internetowym www.szron.eu nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi chyba że jest to uwzględnione w opisie produktu.
 4. Cena usługi montażu i szkolenia uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia oraz odległości KLIENTA od siedziby firmy SZRON.
 5. Ceny produktów posiadających dostępne opcje tj. pojemność, długość, itp. wskazują cenę wersji podstawowej (najmniejszej). Ceny właściwe dla produktu o odpowiednich właściwościach wyliczane są po wybraniu interesującego wariantu (opcji).
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena PRODUKTU podana przez SPRZEDAWCĘ w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.
 7. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie obejmują kosztów transportu. Informacje na ten temat zamieszczone są w opisie produktu w polu „Warunki dostawy”.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.
 9. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych PRODUKTÓW oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.
 10. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest  indywidualne negocjowanie cen zakupu i kosztów transportu.

§3 Modyfikacje w zamówieniu

 1. Po złożeniu zamówienia (po „kliknięciu” przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na stronie potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez witrynę www.szron.eu (sposobu dostawy, sposobu płatności lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.). W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.
 2. Anulowanie złożonego zamówienia możliwe jest jedynie poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu – wysyłając do nas faks, e-mail lub list. Potwierdzeniem przyjęcia anulacji zamówienia jest wiadomość zwrotna na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.  

§4 Czas realizacji zamówień

 1. Przyjmuje się, że zamówienie, które zostało złożone przez KLIENTA do godz. 13:00 danego dnia roboczego, wpłynęło do SPRZEDAWCY tego samego dnia roboczego, natomiast zamówienie, które zostało złożone przez KLIENTA po godzinie 13:00 danego dnia roboczego lub zostało złożone przez KLIENTA w soboty i dni świąteczne – wpłynęło do SPRZEDAWCY następnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. meble ze stali nierdzewnej), o czym KLIENT jest informowany telefonicznie lub mailowo.

§5 Formy płatności i dostawy

 1. KLIENT, przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujące formy płatności:
  • a. przelew zwykły – tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy przekazywany na konto SPRZEDAWCY wskazane na stronie sklepu w zakładce „Kontakt” na podstawie faktury pro-forma. Przelew 14 dni (odroczony termin płatności) jest przewidziany tylko dla instytucji budżetowych oraz stałych Klientów, za uprzednią zgodą Sprzedawcy.
  • b. płatność on-line za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 przy wykorzystaniu usługi „szybki przelew” oferowanych przez poszczególne banki (pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 1,9% wartości zamówienia),
  • c. za pobraniem – płatne gotówką kurierowi podczas dostawy (pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 12,30 zł/brutto),
  • d. płatność gotówką w siedzibie firmy,
  • e. płatność z wykorzystaniem systemu ratalnego lub leasingu. O dostępności danej usługi decyduje instytucja finansowa (bank) oferująca daną usługę w oparciu o wartość produktów oraz zdolność kredytową Kupującego.
 2. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone każdorazowo w opisie produkty w polu „Warunki dostawy”.
 3. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem podmiotów określonych w § 1 pkt 7, w sposób wybrany przez KLIENTA podczas składania zamówienia
 4. Możliwy jest odbiór osobisty PRODUKTÓW w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO pod adresem: P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź w następujących dniach
  • a. poniedziałek-piątek:  9:00 ÷ 17:00
  • b. sobota: 9:00 ÷ 14:00
 5. Wniesienie dostarczonego towaru leży po stronie KLIENTA.
 6. Koszty transportu:
  • a. wszelkie koszty transportu podawane są każdorazowo w opisie każdego produktu – pole  „Warunki dostawy”. Dotyczą one łącznej wartości produktów danego producenta,
  • b. w przypadku towarów wielkogabarytowych tj. urządzenia chłodnicze (np. szafy chłodnicze, witryny cukiernicze, lady chłodnicze) koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi urządzenia i adresu Zamawiającego, o ile w polu „Warunki dostawy” danego produktu nie zostało to określone. W przypadku zamówień urządzeń wielkogabarytowych na kwotę minimum 5000 zł/netto – transport GRATIS na terenie Łodzi i Warszawy. W tym przypadku transport realizowany będzie 1-2 razy w tygodniu.
 7. Wysyłka towaru uzależniona jest od wybranego sposobu płatności i realizowana jest w następujący sposób:
  • a. w przypadku tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności na wskazane konto bankowe (tzn. należność pobierana jest jako płatność z góry),
  • b. w przypadku płatności on-line (tzw. szybki przelew) towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PRZELEWY24,
  • c. w przypadku płatności za pobraniem (gotówką przy kurierze) towar wysyłany jest natychmiast po skompletowaniu a należność za towar pobierana jest podczas dostawy,
  • d. w przypadku odbioru osobistego towar zostaje wydany KLIENTOWI dopiero po uprzedniej zapłacie pełnej kwoty należności.
 8. Szybkie przelewy elektroniczne za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 realizowane są przez: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

§6 Warunki zwrotu

 1. Regulacje zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą warunków zwrotu dokonywanego przez KLIENTA.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta” (Dz.U. 2014 poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. KLIENT jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
 3. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 4. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu należy odesłać do SPRZEDAWCY wraz z oświadczeniem  [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] o odstąpieniu od umowy na adres: P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w sytuacji w której przedmiotem świadczenia jest PRODUKT nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji KLIENTA lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta”.
 7. KLIENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 8. Zwrot pieniędzy za zwrócone PRODUKTY, zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez KLIENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przez SPRZEDAWCĘ, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ.
 10. Do spraw sprzedaży konsumenckiej nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały postanowienia Ustawy z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta’’ oraz postanowienia kodeksu cywilnego.

§7 Warunki reklamacji i gwarancji

 1. Uprawnienia wynikające z niniejszego paragrafu przysługują KLIENTOWI.
 2. Rękojmia w przypadku Przedsiębiorców jest wyłączona. SPRZEDAWCA w miejsce rękojmi udzieli gwarancji, której szczegółowe warunki zostaną wskazane w dokumencie gwarancyjnym, który jest dostarczany razem z towarem.
 3. Wszystkie PRODUKTY są fabrycznie nowe i posiadają stosowne atesty, SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczyć KLIENTOWI PRODUKT zgodny z umową.
 4. PRODUKT jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • 1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  • 2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił SPRZEDAWCĘ najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który SPRZEDAWCA zaakceptował.
 5. Poza wymaganiami wskazanymi w ust 4 aby PRODUKT, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • 1)nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się PRODUKT tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla PRODUKTU tego rodzaju i których KLIENT może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter PRODUKTU oraz publiczne zapewnienie złożone przez SPRZEDAWCĘ, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że SPRZEDAŻY wykaże, że:
   • a)nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • b)przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • c)publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję KLIENTA o zawarciu umowy;
  • 3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia KLIENTOWI może rozsądnie oczekiwać;
  • 4)być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które SPRZEDAWCA udostępnił KLIENTOWI przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności PRODUKTU z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5, jeżeli KLIENT, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha PRODUKTU odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 5 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy PRODUKTU.
 7. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności PRODUKTU z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  • 1) zostało ono przeprowadzone przez SPRZEDAWCĘ lub na jego odpowiedzialność;
  • 2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez KLIENTA wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez SPRZEDAWCĘ lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 8. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności PRODUKTU z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności PRODUKTU do użycia, określony przez SPRZEDAWCĘ jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności PRODUKTU z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia PRODUKTU, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką PRODUKTU lub charakterem braku zgodności PRODUKTU z umową.
 9. Jeżeli PRODUKT jest niezgodny z umową, KLIENT może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. SPRZEDAWCA może dokonać wymiany, gdy KLIENTA żąda naprawy, lub SPRZEDAWCA może dokonać naprawy, gdy KLIENT żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności PRODUKTU z umową w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCY. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCA, może on odmówić doprowadzenia PRODUKTU do zgodności z umową.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla SPRZEDAWCA uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności PRODUKTU z umową, wartość PRODUKTU zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla KLIENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia PRODUKTU do zgodności z umową.
 12. SPRZEDAWCA dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez KLIENTA o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA, uwzględniając specyfikę PRODUKTU oraz cel, w jakim KLIENT go nabył.
 13. Jeżeli PRODUKTU jest niezgodny z umową, KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • 1) SPRZEDAWCA odmówił doprowadzenia PRODUKTU do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  • 2) SPRZEDAWCA nie doprowadził PRODUKTU do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta;
  • 3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że SPRZEDAWCA próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • 4) brak zgodności PRODUKTU z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta
  • 5) z oświadczenia SPRZEDAWCY lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on PRODUKTU do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA.
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość PRODUKTU niezgodnego z umową pozostaje do wartości PRODUKTU zgodnego z umową.
 15. KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności PRODUKTU z umową jest nieistotny. (Domniemywa się, że brak zgodności PRODUKTU z umową jest istotny).
 16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych PRODUKTÓW dostarczonych na podstawie umowy KLIENT może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych PRODUKTÓW a także w odniesieniu do innych PRODUKTÓW nabytych przez KLIENT wraz z PRODUKTAMI niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby KLIENT zgodził się zatrzymać wyłącznie PRODUKTY zgodne z umową.
 17. Instrukcje obsługi dostarczane są wraz z towarem. Prosimy o sprawdzanie zewnętrznych stron opakowania, gdzie czasami mogą znajdować się wspomniane dokumenty. W indywidualnych przypadkach wspomniane dokumenty mogą być wysyłane oddzielną przesyłką listowną.
 18. W przypadku stwierdzenia niezgodności PRODUKTU z umową należy powiadomić o tym fakcie SPRZEDAWCĘ.
 19. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać na adres P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź.
 21. Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego PRODUKTU lub zawiadomienia o wadzie PRODUKTU w dostarczonym zamówieniu.
 22. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia Ustawy z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta’’.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KLIENTA z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. KLINET posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. KLIENT może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych KLIENTA jest SPRZEDAWCA (dalej określany jako „P.H.U. SZRON”). Kontakt z Administratorem KLIENTA może uzyskać informacje w drodze listowej (ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź), mailowej (szron@szron.eu) lub telefonicznej (801 00 33 89 lub 42 279-40-96 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani/Pan Bartłomiej Wojnarowski. Kontakt z Inspektorem KLIENT może uzyskać w drodze listowej (ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź), mailowej (szron@szron.eu) lub telefonicznej (801 00 33 89 lub 42 279-40-96 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17).
 4. Dane osobowe każdego KLIENTA z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Klienta/Kupującego z P.H.U. SZRON umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez P.H.U. SZRON, a także wykonania ciążących na P.H.U. SZRON obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową P.H.U. SZRON, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb KLIENTA, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych KLIENTA:
  • a)     imię i nazwisko,
  • b)     numer telefonu,
  • c)     adres korespondencyjny,
  • d)     adres e-mail,
  • e)     adres IP,
  • f)      NIP (fakultatywnie).
 6. Dane osobowe KLIENTA są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 7. P.H.U. SZRON może udostępnić dane osobowe KLIENTA następującym kategoriom podmiotów:
  • a)     podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których P.H.U. SZRON realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
  • b)     producentom towarów objętych ofertą handlową P.H.U. SZRON ,
  • c)     innym podmiotom, od których P.H.U. SZRON nabywa oferowane przez siebie towary,
  • d)     podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  • e)     właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe KLIENTA,
  • f)      organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. KLIENT ma prawo do:
  • a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • b)     żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • c)     żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • d)     wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  • e)     sprostowania swoich danych osobowych;
  • f)      przenoszenia swoich danych;
  • g)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • h)     wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe KLIENTA nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Dane osobowe KLIENTA nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dobrowolne podanie przez KLIENTA swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwem wykonaniu umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez P.H.U.SZRON. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Zamawiającego/Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.

§10 Odpowiedzialność SPRZEDAWCY

 1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego PRODUKTU wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy lub też z błędnego albo niedokładnego wskazania PRODUKTU.
 2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez KLIENTA postanowień niniejszego Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.szron.eu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.
 2. Nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SPRZEDAWCĘ są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej”.
 3. Umowa sprzedaży PRODUKTÓW pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Potwierdzeniem tej umowy jest dostarczana KLIENTOWI na podstawie złożonego zamówienia faktura VAT.
 4. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego www.szron.eu należy kierować na adres: P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź.
 5. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło KLIENTA bez jego wiedzy lub zgody.
 6. Postanowienia niniejszego regulaminu określone w § 1 pkt 9; § 6; § 7 pkt 7,8,9,11,12,13 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów
 7. W sprawach nieuregulowanych, niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
 8. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a Ustawą pierwszeństwo mają postanowienia ustawy.

§12 Warunki świadczeń usług elektronicznych

 1. Składanie zamówień przez witrynę szron.eu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych
  • a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  • b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • c. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. SPRZEDAWCA wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.szron.eu przez KLIENTA, koniecznych do:
  • a. utrzymania sesji KLIENTA,
  • b. dostosowania witryny szron.eu do potrzeb KLIENTÓW,
  • c. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.szron.eu.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Regulamin z dnia 27.01.2023r.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DOSTĘPNE DO POBRANIA TU: KLIKNIJ

REGULAMIN NEWSLETTER’A

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez firmę P.H.U. SZRON Grzegorz Zieliński z siedzibą przy ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź posiadającą nr NIP: 725-103-64-01, REGON: 471612416 zwaną dalej „SZRON”.
 3. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez SZRON informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.
 4. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na okresowym wysyłaniu Użytkownikom informacji o promocjach, wyprzedażach, nowościach i wydarzeniach dostępnych w SZRON.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter’a jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Subskrypcja Newsletter’a polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik w formularzu udostępnianym przez SZRON na stronie internetowej. Subskrypcja Newsletter’a przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newsletter’a.
 7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter’a. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole przesłanych listów elektronicznych lub wysyłając taką prośbę na adres: marketing@szron.eu.
 8. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez SZRON za pośrednictwem Newsletter’a reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
 9. SZRON oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
 10. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.szron.eu/content/16-polityka-prywatnosci.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
  Scroll to Top